Blue Hill
1

Sunday, March 1, 2020
Monday, March 2, 2020
Tuesday, March 3, 2020
Wednesday, March 4, 2020
Thursday, March 5, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls JV/Varsity StateTBA vs. NSAA
 @ TBAlocation
Friday, March 6, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls JV/Varsity StateTBA vs. NSAA
 @ TBAlocation
Saturday, March 7, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls JV/Varsity StateTBA vs. NSAA
 @ TBAlocation
TBDSpeech: Varsity Invitationalvs. Doniphan